Your browser does not support JavaScript!
長庚科技大學會計室
~ ~ 歡迎來到長庚科技大學會計室 ~ ~
會計師查核報告

 

107學年度 科技大學 科技大學
幼兒園 幼兒園
106學年度 科技大學 105學年度 科技大學
幼兒園 幼兒園
104學年度 科技大學 103學年度 科技大學
幼兒園 幼兒園

102學年度

科技大學

101學年度

科技大學
幼兒園 幼兒園

100學年度

科技大學

99學年度

科技大學

托兒所

托兒所

98學年度

技術學院

97學年度

技術學院

托兒所

托兒所

96學年度

技術學院 財務報表

95學年度

技術學院財務報表

托兒所   財務報表

托兒所  財務報表

94學年度

技術學院 財務報表

93學年度

技術學院 財務報表

托兒所  財務報表

托兒所   財務報表

92學年度

技術學院

91學年度

技術學院財務報表

托兒所